LOSTEFY

GRATIS FRAKT

info@lostefy.com

Informasjonskapsler og personvern

Du kan finne all informasjon på info@lostefy.com

Personvern

Kompani: MONUTO s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 53 687 299.


Vi behandler dine personopplysninger profesjonelt og sensitivt:

Ikke i noe tilfelle gir vi dem til tredjeparter.
Personopplysninger lagres i en sikker database med behov for autorisert tilgang.
Vi får kun de dataene vi trenger for å behandle bestillingen din fra deg.
Dine data er kryptert på vei til vår server slik at ingen kan dekryptere dem underveis.
Alle våre ansatte som kommer i kontakt med dine personopplysninger har blitt instruert på riktig måte i riktig og sensitiv håndtering av dem.
Personopplysninger som vi behandler om deg: navn og etternavn, telefonnummer, e-post og adresse.

Formål med behandling av personopplysninger: anmodning om utarbeidelse av et pristilbud, svar på forespørsler om informasjon og andre forespørsler via elektronisk korrespondanse (e-post) eller telefonkommunikasjon, levering av tjenester i henhold til inngått kontrakt, eller GTC.

Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger: Art. 6 par. 1 bokstav b) i den generelle databeskyttelsesforordningen - behandling er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i, eller at det på forespørsel fra den registrerte iverksettes tiltak før kontraktsinngåelsen, og Art. 6 par. 1 bokstav (f) i den generelle databeskyttelsesforordningen – behandling er nødvendig for formålet med legitime interesser forfulgt av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, unntatt der slike interesser veier tyngre enn interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger , særlig når vedkommende er et barn.

Utlevering av data: Vårt firma avslører ikke dataene som er innhentet på noen måte.

Grenseoverskridende overføring: Finner ikke sted.

Eksistens av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering: Ikke aktuelt.

Rettighetene til den det gjelder

Rett til tilgang til personopplysninger - Du har rett til å be oss om å bekrefte om dine personopplysninger blir behandlet og i så fall få en kopi av disse dataene og tilleggsinformasjonen som følger av art. 15 i personvernforordningen. Hvis vi samler inn store mengder data om deg, kan vi kreve at du spesifiserer forespørselen din for utvalget av spesifikke data vi behandler om deg.

Rett til å korrigere personopplysninger – For at vi kontinuerlig skal kunne behandle kun aktuelle personopplysninger om deg, trenger vi at du gir oss beskjed om endringen så snart som mulig. I tilfelle vi behandler uriktige opplysninger om deg, har du rett til å be om retting av dem.

Rett til å slette personopplysninger - Hvis betingelsene i artikkel 14 i den generelle databeskyttelsesforordningen er oppfylt, kan du be om sletting av personopplysningene dine. Du kan derfor be om sletting, for eksempel hvis du har tilbakekalt ditt samtykke til behandling av personopplysninger og det ikke er annet rettslig grunnlag for behandlingen, eller hvis vi behandler personopplysningene dine ulovlig eller formålet vi behandlet og ikke behandle dine personopplysninger for andre kompatible formål. Vi vil imidlertid ikke slette dataene dine hvis det er nødvendig for å bevise, hevde eller forsvare juridiske krav.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger - Hvis vilkårene i artikkel 18 i den generelle databeskyttelsesforordningen er oppfylt, kan du be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Derfor kan du be om en begrensning, for eksempel mens du protesterer mot nøyaktigheten av dataene som behandles, eller hvis behandlingen er ulovlig og du ikke vil at vi skal slette dataene, men du trenger at behandlingen begrenses mens du utøve dine rettigheter. Vi fortsetter å behandle dataene dine hvis det er grunnlag for å bevise, hevde eller forsvare rettslige krav.

Rett til å overføre personopplysninger - Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller utføres med det formål å oppfylle en kontrakt inngått med deg og samtidig utføres på automatiserte måter, har du rett til å motta personopplysningene dine fra oss i et vanlig brukt maskinlesbart format. Hvis du er interessert og teknisk mulig, vil vi overføre dine personopplysninger direkte til en annen operatør. Denne retten kan ikke utøves med hensyn til behandling som utføres for å utføre en oppgave utført i allmenne hensyn eller ved utøvelse av offentlig myndighet.

Rett til å motsette seg behandling av personopplysninger - hvis vi behandler personopplysningene dine for å utføre en oppgave utført i allmenn interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er betrodd oss, eller hvis behandlingen utføres på grunnlag av vår legitime eller tredjepartsinteresser, har du rett til å protestere mot slik behandling. . Basert på din innvending vil vi begrense behandlingen av personopplysninger, og vi vil ikke fortsette å behandle personopplysninger, og vi vil slette dine personopplysninger med mindre vi viser overbevisende legitime grunner for behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter eller grunnlag for å bevise, hevde eller forsvare juridisk 

påstander. Du har rett til oss når som helst

motsette seg behandling av personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, inkludert profilering, i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring. Etter at vi protesterer, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger for dette formålet.

Rett til å klage – Dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med forordningen, hhv. Ved lov har du rett til å sende inn en klage til en av de kompetente tilsynsmyndighetene, spesielt i medlemsstaten der du har ditt vanlige opphold, arbeidsstedet eller stedet for den påståtte overtredelsen.

Rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger - Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Tilbaketrekking av samtykke skal imidlertid ikke påvirke behandlingen som allerede er utført. Hvis du på et tidspunkt senere bestemmer deg for at du ønsker å bli kontaktet igjen, kan du gi ditt tilbakekalte samtykke (eller innsigelse) på nytt når som helst ved hjelp av en av kontaktformene ovenfor.

Vilkår og betingelser

Forretningsforhold

Fordelsprogram

Informasjonskapsler og personvern

Angrerett (Refund Policy)

KONTAKT

UTSJEKKINGSSIDE